Liên hệ

Xin liên hệ với King Broker qua các đầu mối sau:

  1. Bộ phận đào tạo liên hệ Mrs. Thủy 070.252.9888
  2. Bộ Phận nhượng quyền và thương hiệu liên hệ Mrs. Chi 079.8888.666
  3. Kết nối hợp tác chiến lược liên hệ Mr Trình 079.7777.555
  4. Tư vấn và phát triển dự án Liên hệ Tuấn Anh 086.8888.000 – 070.361.9999