Liên hệ

Xin liên hệ với King Broker qua các đầu mối sau:

  1. Bộ phận đào tạo liên hệ Mr Bình: 079.222.6789
  2. Bộ phận nhượng quyền liên hệ: Mrs. Thủy 079.840.6666
  3. Kết nối hợp tác chiến lược liên hệ Mr Trình 079.7777.555
  4. Tư vấn và phát triển dự án Liên hệ Tuấn Anh 079.8888.666 – 070.361.9999